Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie to szkoła z bogatą przeszłością, którą tworzyli przez długi okres czasu uczniowie, nauczyciele, pracownicy. Do dzisiaj zachowała kluczowa pozycję wśród innych i wciąż stara się utrzymywać swą indywidualność. Jego dynamiczny rozwój, a także różnorakość oferowanych typów szkół, profili i przedmiotów zachęca młodzież do przychodzenia do naszej szkoły.


Misja szkoły: 

 • wpajanie i pielęgnowanie wśród społeczności szkolnej ponadczasowych i uniwersalnych wartości moralnych, etycznych i patriotycznych
 • nowoczesne uczenie i nauczanie
 • współpraca ze środowiskiem w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania


Nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki wszystkim uczniom, motywuje do rzetelnej i systematycznej pracy. Przekazuje wiedzę i umiejętności pozwalające wszystkim uczniom na kontynuowanie edukacji na miarę ich możliwości. Uczy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych, wzajemnej tolerancji oraz wzmacnia poczucie oparcia w rodzinie i wartościach wyniesionych z domu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie to szkoła:

 • dobrej atmosfery i współpracy we wszystkich interakcjach
 • bezpieczna, bezkonfliktowa i sprawiedliwa
 • zapewniająca rozwój możliwości intelektualnych dla każdego ucznia
 • przygotowująca do funkcjonowania we współczesnej cywilizacji
 • kształtowania umiejętności komunikacji, podejmowania decyzji
 • ucząca odpowiedzialności
 • umożliwiające dalsze kształcenie się
 • dobrze wyposażona
 • ciągle rozwijająca się
 • zapewniająca opiekę i pomoc
 • wdrażająca najnowsze osiągnięcia cywilizacji


Mocne strony szkoły:  

 • wysoki poziom nauczania
 • wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna
 • wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe,
 • metody pracy dostosowane do możliwości uczniów zdolnych i mających trudności w nauce
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach, turniejach, kursach, projektach unijnych,
 • Szkoła posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych