Dyrektor1

 

p. o. Dyrektor Szkoły

mgr inż. Michał Słowik