Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2017

W tym roku nagroda ta przyznana została Magdalenie Bilskiej uczennicy klasy III Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Uroczystość została zorganizowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty. Skierowali oni do młodzieży gratulacje i życzenia dalszych sukcesów oraz podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców za stworzenie odpowiednich warunków i pokierowanie rozwojem tych młodych ludzi.

 

Zapraszamy do galerii