Mediacje rówieśnicze

 

W dniu 7 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie mediatora z uczniami klasy IV Technikum na temat: „Mediacje rówieśnicze”.

Spotkanie przeprowadzone było przez mediatora stałego Panią Ewę Lech, które miało na celu zapoznanie młodzieży z ideą mediacji, rolą jaką pełni osoba mediatora oraz przedstawienie znaczenia i zalet procesu mediacyjnego. W czasie tego spotkania uczniowie zapoznali się podstawami mediacji. Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się, w jakich sytuacjach i z jakimi problemami mogą udawać się do mediatora szkolnego. Wyświetlone zostały dwa krótkie filmiki dot. mediacji rówieśniczych, które zainteresowały uczniów i zachęciły do dyskusji.